Personel DCIS

Marek Kalmuk

Współwłaściciel DCIS

mgr inż. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, z którą współpracował w zakresie realizacji projektu konstrukcji i wdrożenia innowacyjnego modelu implantu u pacjentów z dużym zanikiem tkanki kostnej. Z branżą stomatologiczną związany od 1984 roku. Zajmuje się wdrażaniem wszystkich nowoczesnych technologii w naszym centrum. Zainteresowania: implantologia, motoryzacja, sport, astrofizyka, golf.


Bożena Kalmuk

Współwłaściciel DCIS


Lekarz dentysta / stomatolog, specjalista protetyk, implantolog. 
· Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej 
(1982 r.) 
· Od 1987r.specjalistka I stopnia, a od 1990r. specjalistka II stopnia z zakresu protetyki stomatologicznej. 
· Od 1984r. prowadzi własną praktykę lekarską. 
· Implantolog. Posiada świadectwo umiejętności implantologii stomatologicznej
- Diplomate oraz Ekspert Oral Implantology DGOI. 
· Członek polskich i międzynarodowych towarzystw implantologicznych: OSIS-EDI, PSI, DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie ), ICOI (International Congress of Oral Implantologists). 
· Organizator i wykładowca szkoleń i kursów 
z dziedziny implantologii oraz pracy laserami używanymi w stomatologii. 
· Uczestnik i wykładowca kongresów implantologicznych. 
· 14 lat praktyki w wszczepianiu implantów w 7 systemach. 
· Ukończyła międzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii.

· Ukończyła szkolenia z zakresu medycyny estetycznej.
· Prowadzi szkolenia z dziedziny implantologii w ramach kształcenia ustawicznego organizowanych przez DIL. 
· DCIS jest jednym z 5 ośrodków szkoleniowych kształcenia podyplomowego w ramach „Curriculum Implantologii” organizowanego przez PSI 
Dla firmy Kalmed TMC prowadzi kursy z zakresu: 
Ø implantologii, protetyki na implantach 
Ø chirurgii stomatologicznej, 
Ø protetyki, 
Ø leczenia zaburzeń czynnościowych, 
Ø estetyki, 
Ø marketingu w stomatologii. 

Wybrane zagadnienia, którymi się zajmuje: 
- leczenie zaburzeń dysfunkcji narządu żucia 
- planowanie leczenia protetycznego w trudnych warunkach 
zgryzowych przy zaburzonych krzywych kompensacyjnych 
- rozwiązania estetyczne przy zburzonej linii uśmiechu 
- protetyka konwencjonalna: korony pełnoceramiczne, półkorony 
cyrkonowe, 
in-lay, over –lay, licówki, protezy szkieletowe na zasuwach, na 
zatrzaskach 
- rozwiązania protetyczne w chorobach przyzębia 
- implantologia, wszczepianie implantów w 7 systemach, protetyka na 
implantach 
- laseroterapia – laser biostymulacyjny, jagowo-neodymowy, CO2
- zabiegi medycyny estetycznej


Patrycja Kalmuk

Współwłaściciel DCIS,

DCIS manager
W 2007 roku założyła firmę szkoleniową Kalmed TMC. Jest magistrem inżynierem Zarządzania i Inżynierii Produkcji, specjalność logistyka, które ukończyła na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej oraz dyplomowanym Trenerem Biznesu. Jej poprzednie doświadczenia zawodowe związane były z logistyką i technologią w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zajmowała się koordynacją Najemców największego regionalnego centrum handlowego na Dolnym Śląsku. Z DCIS współpracuje również od 2007 roku. Głównie odpowiedzialna za zarządzanie personelem  i sprawy kadrowe, marketing, zarządzanie, finanse, logistykę, reklamę.


Adam Zawada

Dr n. med. specjalista chirurgii stomatologicznej.

·         Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej.

·         Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii stomatologicznej ze świadectwem umiejętności implantologii stomatologicznej.

·         Autor 60 publikacji naukowych z zakresu chirurgii i radiologii stomatologicznej.

·         Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, uczestnik i wykładowca kongresów implantologicznych.

·         Organizator, kierownik naukowy i wykładowca kilkudziesięciu kursów podyplomowych dla lekarzy z zakresu chirurgii i implantologii stomatologicznej.

·         Pod jego kierownictwem 18 lekarzy uzyskało I stopień oraz 26 lekarzy II st. specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej.

·         Od 1998r. prowadzi praktykę stomatologiczną z zakresu chirurgii i implantologii stomatologicznej.

·         Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: PTS, OSIS, PSI, DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie), ICOI (International Congress of Oral Implantologists)

Ukończył międzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii.


Damian Babula

lekarz dentysta / stomatolog


Teresa Walerianczyk

lekarz stomatolog

Anna Walczak

lekarz stomatolog

Daria Jarczyńska

lekarz stomatolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Sugier-Martyniak

lekarz stomatolog - zajmuje się chirurgią stomatologiczną

 

Małgorzata Kujda

lekarz stomatolog 
Marta Zamorska
lekarz stomatolog

 

 

Grzegorz Bryska

lekarz stomatolog - zajmuje się głównie ortodoncją

Certyfikat Zaufania Klientów