Leczenie dysfunkcji narządu żucia w DCIS

Ostatnie lata to burzliwy rozwój diagnostyki dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (urnż). Pojawiają się nowe metody leczenia przyczynowego tych schorzeń. Rośnie świadomość pacjentów a stomatolog jest jedynym z lekarzy, który może zapobiec i leczyć przykre dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych oraz bóle głowy wynikające z promieniowania bólu z mięśni i stawów. 

Nieuzupełnione braki zębowe, niewłaściwie wykonane prace protetyczne, wady zgryzu, przewlekły stres bardzo często są przyczyną zaburzeń narządu żucia i wynikłymi z tego faktu dolegliwościami bólowymi. 

Podstawą leczenia tych dysfunkcji jest prawidłowa diagnostyka, którą przeprowadzamy dzięki stosowaniu urządzenia nowej generacji Arcus Digma. 

Jest to urządzenie do ultradźwiękowego systemu pomiaru okluzji statycznej i dynamicznej.

Certyfikat Zaufania Klientów