​​​​​​​Leczenie dysfunkcji narządu żucia w DCIS

chrapanie

Ostatnie lata to burzliwy rozwój diagnostyki dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (urnż). Pojawiają się nowe metody leczenia przyczynowego tych schorzeń. Rośnie świadomość pacjentów a stomatolog jest jedynym z lekarzy, który może zapobiec i leczyć przykre dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych oraz bóle głowy wynikające z promieniowania bólu z mięśni i stawów. 

Nieuzupełnione braki zębowe, niewłaściwie wykonane prace protetyczne, wady zgryzu, przewlekły stres bardzo często są przyczyną zaburzeń narządu żucia i wynikłymi z tego faktu dolegliwościami bólowymi. 

Podstawą leczenia tych dysfunkcji jest prawidłowa diagnostyka, którą przeprowadzamy dzięki stosowaniu urządzenia nowej generacji łuku twarzowego. 

Jest to urządzenie do ultradźwiękowego systemu pomiaru okluzji statycznej i dynamicznej.

Szyna (aparat) przeciw chrapaniu

Aparaty nazębne na chrapanie to specjalne szyny dla szczęki i żuchwy połączone łącznikami, co umożliwia przytrzymanie lub przemieszczenie żuchwy. Wysunięcie żuchwy do przodu przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych. Pozwala to u większości pacjentów na redukcję chrapania i zmniejszenie bezdechu podczas snu. Ruchy żuchwą są nadal wykonywane, jednak uniemożliwione jest jej cofnięcie. Odgłos chrapania jest eliminowany dzięki redukcji strumienia powietrza. Ustaje ruch tkanek miękkich, które nie wpadają w wibrację. Dzięki wyeliminowaniu chrapania i bezdechu sennego możemy zmniejszyć ryzyko powstania następstw takich jak nadciśnienie, kłopoty z układem krążenia, pracą serca, ograniczyć następstwa niezdrowego snu np. poranne bóle głowy, czy uczucie ciągłego niewyspania. Nakładka nie utrudnia codziennego funkcjonowania, ponieważ noszona jest tylko w nocy. Pacjenci bardzo chwalą sobie efekty, jak również ich bliscy, którym nareszcie odgłos chrapania nie zakłóca snu.Aparaty nazębne na chrapanie to specjalne szyny dla szczęki i żuchwy połączone łącznikami, co umożliwia przytrzymanie lub przemieszczenie żuchwy. Wysunięcie żuchwy do przodu przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych. Pozwala to u większości pacjentów na redukcję chrapania i zmniejszenie bezdechu podczas snu. Ruchy żuchwą są nadal wykonywane, jednak uniemożliwione jest jej cofnięcie. Odgłos chrapania jest eliminowany dzięki redukcji strumienia powietrza. Ustaje ruch tkanek miękkich, które nie wpadają w wibrację. Dzięki wyeliminowaniu chrapania i bezdechu sennego możemy zmniejszyć ryzyko powstania następstw takich jak nadciśnienie, kłopoty z układem krążenia, pracą serca, ograniczyć następstwa niezdrowego snu np. poranne bóle głowy, czy uczucie ciągłego niewyspania. Nakładka nie utrudnia codziennego funkcjonowania, ponieważ noszona jest tylko w nocy. Pacjenci bardzo chwalą sobie efekty, jak również ich bliscy, którym nareszcie odgłos chrapania nie zakłóca snu.

Certyfikat Zaufania Klientów