Zabieg implantologii w DCIS - krok po kroku

Pierwszy etap - konsultacja implantologiczna

Celem pierwszego etapu jest pozyskanie jak najwięcej informacji nt. stanu zdrowia pacjenta, warunków anatomicznych panujących w jamie ustnej, występowania chorób , przyjmowania leków, przyczyny utraty zębów a przede wszystkim oczekiwań pacjenta. Dlatego pierwszy etap składa się z badania stomatologicznego, analizy zdjęć rtg oraz rozmowie z pacjentem. Celem badania stomatologicznego i analizy zdjęć rtg (pantomografu), które można wykonać w moim gabinecie,  jest wykluczenie wszelkich ognisk zapalnych, które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia i niepowodzenia zabiegu.

Poza tym na podstawie zdjęcia pantomograficznego lekarz wstępnie ocenia warunki kostne i planuje leczenie. Standardowym przedimplantacyjnym badaniem diagnostycznym jest spiralna lub volumentryczna tomografia komputerowa – pozwalająca ocenić jakość wyrostka kostnego oraz jego wymiary w 3 płaszczyznach. Obrazuje także wszystkie przeszkody anatomiczne (przebieg nerwu zębodołowego, poziom zatoki i jama nosa). Czasami aby prawidłowo wszczepić implant potrzebne są dodatkowe zabiegi podnoszące jakość i ilość kości. Zaliczamy do nich:
• podniesienie zatoki szczękowej (sinus lift) 
• GBR- sterowana regeneracja kości z użyciem materiałów kościotwórczych 
• przeszczepy bloczków kostnych

Na tej wizycie implantolog określa ilość implantów, ich długość i średnicę. Wyjaśnia również wszystkie wątpliwości pacjenta dotyczące leczenia implantologicznego, jak również przedstawia ewentualne alternatywne metody odbudowy braków zębowych.

Drugi etap - zabieg chirurgiczno-implantologiczny

Wszczepienie implantu przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Zabiegi wszczepiania implantów dzielimy na :

   

Jednoetapowy

Zabieg jednoetapowy ma tę podstawową zaletę, że ingerujemy tylko jeden raz w tkanki otaczające implant. Zabiegi te możemy jednak wykonać wówczas gdy pacjent ma idealne warunki kostne oraz po wkręceniu implant ma stabilizację pierwotną powyżej 35Ncm. Po wprowadzeniu implantu zamiast śruby zamykającej przykręcamy śrubę gojącą lub tymczasowy łącznik na którym lekarz mocuje tymczasowe uzupełnienie protetyczne (koronę, most lub protezę). Tymczasowe uzupełnienie protetyczne w postaci korony wyłączamy ze zgryzu aby nie powodować ruchomości implantu podczas wgajania. Natomiast protezy (mocowane z reguły na stałę do implantów bądź mosty dopasowywane są tak aby nie było przeciążeń. W leczeniu jednoetapowym tkanki miękkie goją się i kształtują od razu w taki sposób jak tego oczekujemy wokół przyszłej stałej odbudowy protetycznej.  Przy badaniu kontrolnym - na zdjęciu rentgenowskim widać doskonale, czy wszczep bez problemów obrasta kością, czy też są jakieś komplikacje. Jeśli wszystko przebiega bez powikłań, a więc przede wszystkim nie obserwuje się ruchomości wszczepu, a wokół niego występuje zdrowa tkanka można przystąpić do prac protetycznych.

Dwuetapowy

Gdy pacjent nie ma odpowiedniej ilości kości dla bezpiecznego wszczepienia implantu chirurg zadecyduje, że korzystniej i bezpieczniej jest wykonać zabieg w wersji dwuetapowej to po przygotowaniu miejsca pod planowany implant i wprowadzeniu wszczepu zaszywamy pole operacyjne. Implant jest całkowicie zagłębiony w kości i niewidoczny - schowany pod dziąsłem. Po 2 tygodniach zdejmujemy szwy i pacjent na 4-6 misięcy zapomina , że miał cokolwiek robione . Pozostaje oczywiście pod kontrolą stomatologa . W tym czasie wszczep "przyjmuje się" , komórki tkanki kostnej swoimi wypustkami chwytają się porów w pokrywającej implant plaźmie tytanowej. Następuje tzw. osteointegracja, czyli jakby zrośnięcie się wszczepu z kością . To właśnie ten etap gwarantuje nam długoletnie utrzymanie implantu . 
Przy badaniu kontrolnym - na zdjęciu rentgenowskim widać doskonale, czy wszczep bez problemów obrasta kością.

Niezależnie od techniki zastosowanej w okresie wgajania się wszczepu trzeba zweryfikować jego integrację wg następujących kryteriów:
• brak ruchomości 
• występowanie zdrowej tkanki wokół wszczepu 
• niewystępowanie objawów radiologicznych rozrzedzenia kości 

  

Trzeci etap - odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących

Po 4-6miesiącach od zabiegu przystępujemy do trzeciego etapu, czyli odsłonięcia powierzchni nośnej wszczepu. jeżeli wykonywane były dodatkowe zabiegi okołoimplantacyjne ( np. podniesienie zatoki, przeszczepienie bloczka kostnego z jednoczesną implantacją) wówczas czas gojenia wydłuża się.  Odsłonięcie implantów i założenie  śrub gojących odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Odsłaniamy implant poprzez delikatne nacięcie błony śluzowej nad implantem. Implanty z reguły lokalizujemy na podstawie zdjęcia pozabiegowego.

Po odkręceniu śruby zamykającej zakładana jest na okres około 14 dni tzw. śruba gojąca. Dzięki śrubie gojącej dziąsło wokół przyszłej korony jest kształtowane tak aby wyglądało naturalnie wokół przyszłej korony.

Na tym kończą się ingerencje chirurgiczne i można przystąpić do części protetycznej. Niezależnie od techniki zastosowanej w okresie wgajania się wszczepu trzeba zweryfikować jego osteointegrację wg następujących kryteriów:
• brak ruchomości
• występowanie zdrowej tkanki wokół wszczepu
• niewystępowanie objawów radiologicznych rozrzedzenia kości

Czwarty etap - wyciski protetyczne

Wyciski to bardzo ważny etap w procesie wykonywania pracy na implantach. Prze pobraniem wycisku lekarz odkręca śruby gojące i przykręca do implantów transfery wyciskowe dzięki którym można będzie przenieść bardzo dokładnie ustawienie i położenie implantów względem struktur anatomicznych jamy ustnej do laboratorium.

 Dzięki prawidłowemu , dokładnemu przeniesieniu warunków z jamy ustnej do pracowni technik może wykonać bezbłędnie pracę protetyczną idealnie odwzorowującą utracone uzębienie pacjenta.

Piąty etap - oddanie pracy ostatecznej na implantach

Etap piąty czyli oddanie ostatecznej pracy na implantach zależy od tego ile implantów lekarz wszczepił, w jakim miejscu , jaka była kość itd. Często gdy mamy słabą kość mimo iż lekarz wszczepił dużą ilośc implantów warunki anatomiczne nie pozwalają na wykonanie pojedynczych koron. Wówczas lekarz zleca technikowi wykonanie koron zespolonych lub w przypadku mniejszej ilości implantów niż brakujących zębów - zleca wykonanie mostu.

Etap piąty składa się z dwóch wizyt. Na pierwszej wizycie lekarz pobiera wyciski protetyczne i ustala, w porozumieniu z pacjentem, kolor przyszłej pracy protetycznej (korony, mostu, protezy osadzonej na implantach). Dokonuje odwzorowania warunków anatomofizjologicznych poprzez rejestrację zwarcia.

Następnie technik w laboratorium protetycznym wykonuje ostateczną pracę. Praca ta składa się z elementu, który na stałe jest dokręcany do implantu - tzw. łącznika protetycznego oraz z uzupełnienia protetycznego który odbudowuje utracone zęby pacjenta (korony , mosty, protezy).

Na drugiej wizycie, z reguły po 2 tygodniach, lekarz przykręca przygotowane wcześniej przez technika łączniki do implantów, a następnie mocuje ostateczną pracę w ustach pacjenta.
 

Po sprawdzeniu i korekcie zgryzu leczenie jest zakończone i pacjent może się uśmiechać. Należy podkreślić że mimo iż leczenie implantologiczno - protetyczne jest zakończone ważne jest aby pacjent przynajmniej raz w roku zgłosił sie na wizytę kontrolną.

Certyfikat Zaufania Klientów