Zabiegi przedimplantacyjne przy braku wystarczających warunków kostnych w DCIS

W tym zakresie wykonujemy m.in. zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej, autoprzeszczepy, sterowaną regenerację tkanek.

Podnoszenie zatoki szczękowej

Zabieg PODNOSZENIA DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ umożliwia uzyskanie większej objętości wyrostka szczęki dzięki sterowanej regeneracji kości. Zabieg ten można wykonać metodą otwartą i zamkniętą. Metoda zamknięta polega na wykonaniu nawiertów pod implant aż do dna zatoki, a następnie specjalnymi narzędziami (osteotomiami) popychamy ku górze błonę wyścielającą dno zatoki tworząc przestrzeń dla materiałów kościozastępczych i na tej samej wizycie wszczepiamy implant.

Metoda otwarta polega na wycięciu okienka w kości wyrostka, podniesieniu błony śluzowej wyścielającej dno zatoki i wypełnieniem w ten sposób utworzonej przestrzeni materiałem kościozastępczym. Po okresie gojenia, który trwa 6-12 miesięcy, uzyskujemy odpowiedni wymiar kości pod przyszłe implanty.
Nowym rozwiązaniem problemu odbudowy zbyt niskiego wyrostka zębodołowego jest OSTEOGENEZA DYSTRAKCYJNA. Podczas tego zabiegu kość wyrostka zębodołowego jest przecinana, do powstałych w ten sposób odłamów kości mocuje się przyrząd zwany dystraktorem, który w okresie wielu tygodni rozciąga kość. Podczas tego procesu następuje tworzenie nowej tkanki kostnej oraz przebudowa sąsiadujących tkanek miękkich. Zaletą wydłużania kości metodą osteogenezy dystrakcyjnej jest wytwarzanie nowej pełnowartościowej kości w sposób szybki i ukierunkowany z jednoczesną odbudową tkanek dziąsła. Dodatkową korzyścią tej metody jest krótki czas leczenia – 3-4 miesiące.

Bone splitting - zabiegrozszczepienia wyrostka zębodołowego. W przypadku, kedy wyrostek jest zbyt wąski, aby mogły być wszczepione implanty wykonujemy zabieg polegający na nacięciu wyrostka na grzbiecie, następnie specjalnymi narzędziami (osteotomami) "rozchylamy" ściany wyrostka na tyle, aby móc wprowadzić implant. Puste przestrzenie uzupełniamy materiałami kościozastępczymi, a następnie zszywamy płat dziąsła, pozostawiając tkanki kostne na 4-5 mięsiące do zagojenia.

Bone spreading - metoda stosowana w przypadku zbyt wąskiego wyrostka zębodołowego, polegająca na "rozciągnięciu" go i zagęszczeniu kości gąbczastej przy pomocy specjalnych narzędzi przypominających wiertła osteotomów i przygotowanie w ten sposób łoża kostnego pod wprowadzony implant.

Sterowana regeneracja tkanek

To zabiegi poprawiające warunki anatomiczne przed zabiegiem implantacji W chirurgii stomatologicznej istnieje szereg wskazań do stosowania biomateriałów kościozastępczych w związku z niewystarczającą ilością kości autologicznej lub trudnościami związanymi z jej uzyskaniem. Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek prowadzą do odbudowy ubytków struktury kostnej i znajdują zastosowanie w chirurgii przyzębia oraz w szeregu innych zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej.
W implantologii stomatologicznej biomateriały kościozastępcze (syntetyczne, ksenogenne i allogeniczne) znajdują zastosowanie między innymi w następujących sytuacjach:

 - podczas wypełniania ubytków kostnych po usunięciu zęba, celem zapobiegnięcia zanikowi wyrostka zębodołowego,
  w trakcie regeneracji kostnej wokół implantów natychmiastowych,
-  przy pokryciu obnażenia implantu,
- podczas rozszczepienia oraz poziomej i pionowej odbudowie wyrostka zębodołowego,
-  przy wykonywaniu sinus liftingu z jednoczesną lub odłożoną w czasie implantacją.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem problemu odbudowy zanikłego wyrostka zębodołowego, w którym nie stosuje się substytutów kostnych, jest osteogeneza dystrakcyjna.

Przeszczepy kostne

AUTOPRZESZCZEP polega na wykorzystaniu własnej kości pacjenta, którą pobiera się z żuchwy lub biodra. Uzyskany fragment mocuje się za pomocą specjalnych śrubek tytanowych w miejscu brakującej kości.

Certyfikat Zaufania Klientów