​​​​​​​Stomatologia estetyczna w DCIS

Licówki

Licówki porcelanowe stosuje się w przypadku zębów przednich. Korygują one zabarwienie lub odcień zęba, zmieniają kształt zęba, nierówności lub mogą likwidować diastemę. Licówki pełnoceramiczne są wykonane tylko i wyłącznie z porcelany, tak więc efekt estetyczny ich zastosowania przy odpowiednim dobraniu koloru, kształtu, faktury, brzegów szkliwnych, zębiny i innych elementów można określić jako idealny.
Opracowanie zęba pod licówkę porcelanową obejmuje zeszlifowanie około 1 mm warstwy z przodu zęba, brzegu siecznego i częściowo z boku zęba, licówka ma bowiem postać cienkiej “łuski” przyklejanej na ząb.
Jest to bardzo precyzyjna praca, która przynosi trwały oraz piękny efekt. Licówka nie zmienia koloru, nie ciemnieje i nie przebarwia. Rozwiązanie to daje możliwość uzyskania zębów imitujących do złudzenia zęby naturalne o idealnym kształcie i kolorze, nawet jeśli zęby własne były wcześniej wychylone, cofnięte lub przesunięte. Główną zaletą tej metody jest także oszczędzanie twardych tkanek zęba oraz unikanie komplikacji endodontycznych , szczególnie u młodocianych.

Licówki stosowane są do korekcji koloru, kształtu i wielkości zęba. Stanowią one cienką warstwę materiału cementowaną na przednią powierzchnię zęba, dzięki czemu osiąga się estetyczny wygląd. Najlepsze efekty pod kątem wizualnym osiąga się stosując licówki porcelanowe. 

Licówki stosowane są w przypadku :
- trwałych przebarwień uzębienia wynikających z leczenia kanałowego,
- uszkodzeń mechanicznych, a więc pęknięć lub złanania trzonu zębowego
występowań przerw między zębami

Wykonanie licówek pełnoceramicznych wykonywane jest standardowo w trzech etapach. Pierwszy obejmuje szczegółowe badanie i planowanie leczenia. W drugin etapie przygotowujemy zęby i pobieramy ich wyciski. Trzeci etap obejmuje cementowanie nowych licówek.

Korony

Korony porcelanowe wykonujemy gdy występuje częściowy brak korony anatomicznej zęba. Brak ten może być spowodowany złamaniem w wyniku urazu lub próchnicy. Jeśli ubytek korony zęba jest nieduże (ząb żywy) wówczas czasem wystarczy oszlifowanie zęba i wykonanie korony. Jeśli jednak ubytek następuje wraz z obnażeniem miazgi albo ząb był wcześniej leczony kanałowo to wówczas bardzo często lekarz musi wykonać wkład koronowo - korzeniowy, który cementujemy w korzeniu zęba. Następnie na części koronowej wkładu wykonuje się koronę porcelanową. Najlepsze są korony wykonywane techniką CAD/CAM np. CERCON , które częściowo są wykonywane komputerowo a następnie technik napala na komputerowo wykonaną czapeczkę porcelanę. Korony mogą być pełnoceramiczne, cyrkonowe lub ceramiczne na podbudowie metalowej. Korony estetyczne to korony pełnoceramiczne, ich podstawowa zaleta to brak problemu z widocznym przy dziąśle rąbkiem metalu, zwykle osiągamy stan zdrowego dziąsła brzeżnego. 

Niestety są one nie zawsze tak trwałe jak na podbudowie metalowej, zwłaszcza w zębach bocznych. W przypadku koron wykonywanych na zęby przednie wybieramy najczęściej ze względów estetycznych korony z porcelany bez metalu. W przypadku zębów martwych lub bardzo zniszczonych, zęby muszą być wzmacniane wkładem koronowo-korzeniowym. Ćwiek zacementowany wewnątrz korzenia może być biały, z tlenku cyrkonu z porcelaną lub z włókna szklanego z kompozytem, może być także metalowy (stalowy lub złoty). Na taki wkład dopiero zakładamy koronę porcelanową. Na zęby boczne wykonujemy najczęściej korony porcelanowe na podbudowie metalowej (ze względu na większą wytrzymałość). Zamiast stali lub złota można obecnie zastosować materiał biały, przezierny, ale o wytrzymałości metalu - tlenek cyrkonu. 

Korony metal - ceramika

Korony Cerkon

Mosty

Most to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę lub implanty. Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowe, koronowo - korzeniowe lub korony. 
Stosowanie mostów wymaga sprzyjających warunków miejscowych, a mianowicie odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych. Siły żucia przenoszone są z przęsła w całości na ozębną zębów filarowych. Czasem stosuje się jeszcze tzw. mosty jednobrzeżne, które osadzone są na jednym filarze, z reguły dowieszane do przodu. Metoda ta nie jest jednak polecana, szczególnie w obrębie zębów bocznych, gdyż wcześniej, czy później wskutek przeciążenia dochodzi do rozchwiania zęba filarowego. Mosty mogą być wykonane w technice porcelana na metalu lub pełnoceramiczne (zirconium).
Podparcia szklane stosowane są do odbudowy mostkami braków zębowych w przypadku niekorzystnych warunków rozmieszczenia zębów filarowych. Często eliminuje to problem braku własnych zębów filarowych niezbędnych do utrzymania uzupełnienia protetycznego typu most. Podparcia szklane wykonuje się ze specjalnego materiału dostosowanego do bezzębnej części wyrostka szczęki lub żuchwy, który może zastąpić brakujący ząb własny.
Uzupełnienie brakującego zęba przy zastosowaniu mostu następuje poprzez dowieszenie go do zębów sąsiednich. Wymaga to jednak oszlifowania dwóch przyległych zębów i założenia np. trzypunktowego mostu porcelanowego (w przypadku braku jednego zęba). Most porcelanowy jest połączony na stałe z filarami zębowymi (wklejony na cement) i pacjent nie może go zdejmować. Zajmuje on tyle samo miejsca co wcześniej zęby własne pacjenta. Wadą jest jednak to, że trzeba oszlifować często zdrowe zęby.  

Mostami można uzupełniać nawet duże braki zębowe jednak muszą być spełnione następujące warunki:

  • braki zębów muszą być ograniczone zębami własnymi pacjenta, które mogą stanowić filary dla przyszłego mostu 
  •  musi być odpowiednia ilość zębów filarowych, na których można umieścić most. Zęby oszlifowane przenoszą zarówno nacisk na ich własne korony jak również \"dźwigają ciężar\" brakujących zębów, które niejako wiszą na nich. 

Mosty Cyrkonowe

Mosty - metal i ceramika

Protezy ruchome

Protezy zębowe przeznaczone są dla osób, które mają całkowite lub częściowe braki w uzębieniu. Wyglądają estetycznie oraz, lecz mogą powodować pewien dyskomfort. Proteza umieszczana jest w jamie ustnej i wymaga ona właściwej higieny. Rozróżniamy protezy stałe i ruchome. Stałe mocuje się na zębach pacjenta, z pomocą cementów. Protezy ruchome to takie, które mogą być wyjmowane przez pacjenta. Zaliczamy do nich: protezy szkieletowe (stosujemy je przy dużych brakach w uzębieniu, częściowo wykonywane z metalu, mocowane na klamrach, nie uciskają dziąseł), protezy częściowe (które uzupełniają luki w uzębieniu) oraz całkowite (zastępują zęby), protezy nakładowe (wykorzystujące korzenie zębów, co stanowi dodatkowe wsparcie dla tego rodzaju protezy) i akrylowe – osiadające (w przypadku bezzębia są skutecznym rozwiązaniem). Coraz większą popularność cieszą się implanty, które mogą być elementami protezy. Dzięki nim proteza będzie bardziej stabilna (implant zespala się z kością), co daje pacjentowi komfort psychiczny. Rekonstrukcją w przypadku bezzębia może być proteza całkowita . Jednak ci z Państwa , którzy używają takich uzupełnień , wiedzą jak wiele kłopotów mogą one przysporzyć .  Cały czas gdy pacjent użytkuje protezy całkowite, siły przenoszone przez akryl i dziąsło na kość powodują jej zanik. Zwłaszcza w żuchwie, następuje tak duży zanik podłoża dla protezy, że na dobrą sprawę nie ma się ona czego trzymać.

Z uwagi na powyższe zalety mosty protetyczne stanowią doskonałą alternatywę dla protez ruchomych wszędzie tam, gdzie ich wykonanie jest możliwe.

Protezy ruchome i prace kombinowane

Nakłady

W przypadku dużych rekonstrukcji (dużych ubytków w zębach, obejmujących wszystkie guzki w szczególności w zębach bocznych) zębów wykonuje się inlaye - onlaye porcelanowe, czyli wkłady-nakłady, które są bardziej trwałe i estetyczne niż kompozyty.

Inlay To wkłady, których używa się do wypełnienia ubytków. Jest to rodzaj wkładu koronowego, który uzupełni powierzchnie żujące, gdy np. starte są guzki zęba. 

Wypełnienie wykonane zostaje poza jamą ustną na modelu zęba uzyskanym z wycisku, dzięki temu osiągamy wyjątkową trwałość, dokładność, estetykę oraz podobieństwo do własnego zęba.

Gotowe wkłady w już ukształtowanej postaci umacnia się w ubytkach cementami lub specjalnymi materiałami klejącymi. Umożliwiają one odtworzenie powierzchni żującej zęba, co pozwala na pełne włączenie go w proces żucia pokarmów.

Overlay jest natomiast uzupełnieniem, które wychodzi poza wypełnienie na zewnętrzne ściany zęba, kiedy mamy braki powierzchni zęba.

BONDING

Bonding zębów, czyli zmiana kształtu, długości i koloru zębów jest jednym najbardziej efektywnych  to jeden z najszybszych zabiegów odbudowujących powierzchnię zębów. Zabieg estetyczny bondingu jest nieinwazyjny, niedrogi oraz bezpieczny dla większości osób, które mają problem z wyszczerbieniami, przebarwieniami, uszkodzeniami na zębach.

Zabieg wykonywany jest w gabinecie stomatologicznym.

Żywica, którą nakłada się na zęby, to elastyczny materiał, który można dostosować pod względem wielkości ubytków, a także pod obecny odcień zęba, poprawia wygląd zębów oraz niweluje wady na ich zewnętrznej powierzchni.

Strukturę zębów można trwale połączyć z żywicą kompozytową dzięki zjawisku adhezji. Materiał syntetyczny przylega szczelnie  do zębów. Zabieg ten jest jednym z bezpieczniejszych sposobów na piękne i pełne zęby.

Bonding nie wymaga stosowania znieczulenia miejscowego.

Lekarz nie ingeruje w tkanki twarde zęba. Nie musi szlifować najmniejszych nawet ilości szkliwa. Żywice kompozytowe będą przylegać do powierzchni zęba niczym licówki, wystarczy tylko wytrawić szkliwo odpowiednim kwasem (zabieg bezpieczny dla tkanek zęba)

Zalety:

  • ekonomiczne (rozwiązanie jest tańsze od uzupełnień protetycznych: koron, licówek porcelanowych)
  • czasowe (metoda daje natychmiastowy efekt metamorfozy uśmiechu, kształtu, koloru)
  • indywidualne (bonding jest wyborem pacjenta, który szuka metody zastępczej dla ortodoncji lub protetyki)

Inlay

Rozległe ubytki zębów przedtrzonowych i trzonowych

Wymodelowane wkłady inlay

Po zacementowaniu przywrócone funkcje i estetytka

Certyfikat Zaufania Klientów