​​​​​​​Protetyka, implanty w DCIS

Dolnośląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej DCIS przeprowadza zabiegi w zakresie wszczepiania implantów stomatologicznych. Wstawiając implanty stosujemy:

 

- Korony porcelanowe - stosowane w przypadku braku pojedynczych zębów

- Mosty - stosowane przy niezbyt rozległych brakach zębowych

- Protezy - najczęściej stosowana forma leczenia implantologicznego, której stabilność zapewniają implanty.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Korony

Korona na implantach to korona porcelanowa, która zostaje umieszczona na wszczepie ? implancie w jamie ustnej. Korona na implancie stosowana jest w przypadkach braków pojedynczych zębów. Przytwierdzamy do implantu porcelanową koronę protetyczną. Tytanowa śruba łącznika przykręcana jest do powierzchni protetycznej. Koronę umieszczamy na łączniku, który stanowi trzon zęba. Można także alternatywnie zacementować koronę porcelanową na łączniku, co daje doskonałe efekty estetyczne.

   

Mosty


Aby odtworzyć braki zębowy, przy niezbyt rozległych brakach zębowych, można na dwóch implantach umieścić most protetyczny. Za pomocą łączników umieszczamy most na implantach, jak również za pomocą bezpośredniego przykręcenia konstrukcji mostu do powierzchni protetycznej implantu.
  

Protezy

Najczęściej stosowaną formą implantologicznego leczenia jest proteza całkowita, której stabilność zapewniają implanty. Dzięki wbudowanym zatrzaskom, poprzez „kliknięcie” umieszczana jest na implantach i co daje w efekcie stabilność oraz komfort.

Najczęściej stosuje się zatrzaski sferyczne np. Lokator w implantach systemu Biomet 3i. Do implantów mocowane są łączniki zakończone kulkami, a odpowiadające im matryce mocowane są w protezie.  Innym typem łączenia jest zwana belka Doldera, gdzie implanty są połączone poprzecznym przęsłem. Przy całkowitym  bezzębiu nie zawsze potrzebujemy wielu implantów. W przypadku żuchwy można zastosować protezę nakładkową, którą umieszcza się  na dwóch specjalnie przygotowanych implantach, na których to montujemy zatrzaski kulkowe. Noszenie protezy dolnej staje się wtedy bardziej komfortowe.

Certyfikat Zaufania Klientów