Skontaktuj się z DCIS
INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”,” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kalmed Bożena Kalmuk, Marek Kalmuk, Patrycja Kalmuk spółka jawna ul. Stobrawska 32, 54-211 Wrocław  Jakie dane zbieramy? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszej strony internetowej, dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszym profilu społecznościowym oraz na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. np. prawo do bycia zapomnianym.  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: · w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; · w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; · w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Kalmed Bożena Kalmuk, Marek Kalmuk, Patrycja Kalmuk spółka jawna polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy wyboru placówki medycznej.

Dolnośląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej

Wrocław
 ul Stobrawska 32

REJESTRACJA:

71 351 05 17
795 052 147

JAK DO NAS DOJECHAĆ?

 Tramwajem 3, 10, 20, 31, 32, 33

Autobusem 101, 102, 119, 122, 128, 129, 140, 319

 

We speak english! Contact us

Certyfikat Zaufania Klientów