Implantologia w DCIS - wskazania i przeciwwskazania

  

Współczesna stomatologia traktuje leczenie protetyczne z wykorzystaniem implantów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, jako leczenie “z wyboru”.  Wskazania więc są zawsze – w miarę potrzeb – wszędzie tam,  gdzie nie istnieją względne lub bezwzględne przeciwwskazania.

Im młodszy pacjent tym lepsze rokowania, ale im starszy, tym bardziej potrzebne mu są implanty. Niewiele jest chorób wykluczających zastosowanie implantów. Zdecydowanie należy odrzucić myśl o implantacji, jeżeli pacjent cierpi na nie unormowaną cukrzycę, chorobę nowotworową, choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przeciwwskazaniem jest tez przewlekły nikotynizm, zła higiena zębowa oraz brak współpracy pacjenta w celu jej poprawy.

Leczenie za pomocą implantów jest wykluczone, jeśli pacjent stale pobiera leki obniżające odporność (np. po przeszczepie) lub hormony sterydowe. Musi również istnieć odpowiednia ilość i jakość tkanki kostnej. Czasem wyrostek zębodołowy jest tak cienki, że brakuje miejsca nawet na wszczep o średnicy 3 mm. Natomiast wiek nie jest tak istotny.

Wskazania do wszczepienia implantów zębowych:

Implanty są wyjątkowym uzupełnieniem protetycznym z kilku względów:
• Po pierwsze zapewniają Pacjentowi pełny komfort tak fizyczny jak i psychiczny. 
• Po drugie pacjent unika kłopotów związanych klasyczną protetyką (wyjmowanie protez, konieczność szlifowania zębów itp.) a estetyka takiego uzupełnienia jest po prostu znakomita!
Doświadczenia lekarzy pokazują również, że wytrzymałość implantów jest imponująca. "Najstarsze" 4 implanty zostały umieszczone w jamie ustnej w 1965r. przez prof. Branemarka i cały ten czas sprawują się świetnie. 
Implantów nie należy się bać - wkręcenie ich nie powoduje więcej problemów niż usunięcie zęba. W pierwszym etapie lekarz wprowadza implant do kości, następnie zszywa miejsce po zabiegu i czeka ok.3 miesiące aż wszczep "zrośnie się" z kością. Dopiero po tym czasie można będzie odbudować na nim koronę protetyczną , wykonać most lub osadzić protezę.

    

Wskazań do zastosowania implantów jest wiele:

 braku pojedynczego zęba - odbudowa zęba na implancie,
• braki kilku zębów - odbudowa zębów na implantach jako pojedyncze korony lub odbudowa zębów jako most oparty na implantach,
 bezzębie całkowite - odbudowa zębów jako most oparty na implantach lub wykonanie protezy ruchomej opartej na implantach.  
Plan leczenia zależy od potrzeb własnych pacjenta, decyzji lekarza i możliwości finansowych. Często właśnie bariera finansowa jest tą jedyną która zmusza lekarza i pacjenta do szukania innych rozwiązań protetycznych.

Brak pojedynczego zęba - odbudowa zęba na implancie.

Brak pojedynczego zęba stanowi zarówno dla pacjenta jak i lekarza duży problem.  Szczególnie jeśli dotyczy to widocznej,  przedniej strefy uzębienia. Dawniej najczęściej lekarze wykonywali pacjentom protezy wyciągane , które były mało estetyczne, niewygodne dla pacjenta oraz powodowały szybką destrukcję kości i tkanek przyzębia w miejscu braków jak również w okolicy zębów sąsiednich

Braki kilku zębów - odbudowa brakujących zębów pojedynczymi koronami lub mostem.

Gdy pacjentom brakuje kilku zębów i pacjent nie chce nosić protez to zwykle lekarz proponuje wykonanie mostu. Wykonanie mostu wiąże się jednak z oszlifowaniem często zdrowych zębów, które stanowią filary utrzymujące przęsło mostu - czyli korony brakujących zębów. Czasami jednak nie ma warunków na zrobienie tradycyjnego mostu ze względu na brak odpowiednich zębów, które można oszlifować i wykorzystać je jako filary mostu. Także wówczas gdy pacjentowi szkoda własnych zębów. Wówczas trzeba wszczepić kilka implantów aby uzupełnić brakujące zęby samodzielnymi koronami lub aby na nich wykonać most odbudowujący brakujące zęby. Aby odtworzyć wszystkie zęby czyli wykonać most 14-to punktowy (przy całkowitym bezzębiu szczęki lub żuchwy) potrzeba od sześciu (żuchwa) do siedmiu-ośmiu (szczęka) implantów. 
Czasami ze względów ekonomicznych lekarz wszczepia tylko jeden implant, który stanowi filar mostu a drugim są zęby własne pacjenta. Jako filary dla mostów opartych na implancie i zębie wskazane są szczególnie zęby już koronowane, bądź też wymagające koronowania, przez co można zrezygnować z osadzania sąsiedniego implantu. Most łączący implant z zębem własnym nie wykazuje gorszej prognozy okresu użytkowania niż most oparty wyłącznie na wszczepach, choć zdania w tej dziedzinie są podzielone.

Bezzębie całkowite - odbudowa zębów jako most oparty na implantach lub wykonanie protezy ruchomej opartej na implantach.

Ze względu na sposób obciążenia podłoża protetycznego rozróżniamy dwa rodzaje protez nakładowych:
• protezy - mosty oparte całkowicie na implantach 
• protezy oparte zarówno na implantach, jak i na podłożu śluzówkowo-kostnym.

Certyfikat Zaufania Klientów